Εκδοση Ηλεκτρονικού Αθλητικού Δελτίου

Η Ε.Ι.Ο. υλοποιώντας την απόφαση της 1ης τακτικής γενικής συνέλευσης του 2012 και μέσα στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της εναρμόνισης της ελληνικής ιστιοπλοΐας με τα διεθνή δεδομένα, προχωρά στην έκδοση ηλεκτρονικών δελτίων αθλητών.
Με τα νέα αθλητικά δελτία εξασφαλίζεται

 1. Πλήρης εικόνα δεδομένων του σωματείου και του αθλητή
 2. Αυτοματοποίηση της διαδικασίας δήλωσης συμμετοχής και εγγραφής στους αγώνες.

Η διαδικασία έκδοσης – ανανέωσης των ηλεκτρονικών δελτίων έχει ως εξής :

 1. Υποβολή ειδικής φόρμας
  Προσοχή: επειδή τα δελτία θα έχουν και λατινικούς χαρακτήρες από τη μία πλευρά τους, παρακαλούμε να συμπληρώσετε όπου απαιτείται και τους λατινικούς χαρακτήρες.
 2. Υποβολή ηλεκτρονικής φωτογραφίας για κάθε έναν αθλητή
  η οποία πρέπει να είναι σε μορφή jpg έγχρωμη με διαστάσεις 4cm πλάτος και 6cm ύψος και ανάλυση 300dpi.
  Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1Mb.
  Η ηλεκτρονική φωτογραφία θα πρέπει να είναι τύπου διαβατηρίου.
  Για τη φωτογραφία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο μετωπικός τύπος εικόνας.
  Η περιστροφή της κεφαλής θα πρέπει να είναι λιγότερο από +/- 5 βαθμούς από το κέντρο σε κάθε κατεύθυνση (επάνω ή κάτω, αριστερά ή δεξιά).
  Οι ώμοι θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι στην εικόνα.
  Η έκφραση θα πρέπει να είναι ουδέτερη (χωρίς χαμόγελο), με τα δύο μάτια κανονικά ανοιχτά και το στόμα κλειστό.
  Ο εικονιζόμενος θα πρέπει να είναι αποκλειστικά μόνος, χωρίς να εμφανίζονται πλάτες καρεκλών, παιχνίδια ή άλλα πρόσωπα.
  Το φόντο θα πρέπει να είναι ομοιόμορφο ή με ομοιογενή χρωματισμό, με απαλές διακυμάνσεις φωτεινότητας προς μια μόνο κατεύθυνση.
  Απαιτείται φόντο ελαφρού χρώματος, κατά προτίμηση λευκό ή πολύ ανοιχτό γρι (μέχρι 5%).

  H παραλαβή των φωτογραφιών θα γίνεται με τους εξής τρόπους
  • Σε CD-ROM (το γνωστό CD που περιέχει δεδομένα υπολογιστή) που θα εμπεριέχεται σε κάλυμμα χάρτινο ή πλαστικό.
   Κάθε CD-ROM θα πρέπει να περιέχει φωτογραφία ενός αθλητή.
   Πάνω στο κάλυμμα του CD θα πρέπει να είναι γραμμένο το όνομα του Αθλητή με Ελληνικά γράμματα.
   Πάνω στο CD δεν πρέπει να είναι γραμμένο τίποτα για να μην αλλοιωθεί το περιεχόμενό του.
   Κάθε CD θα ελέγχεται από την Ομοσπονδία και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι συμβατό θα ειδοποιείται ο όμιλος για να στείλει νέο.
  • Μέσω email στον λογαριασμό secretariat@eio.gr ως επισυναπτόμενο αρχείο.
   Κάθε email θα ελέγχεται από την Ομοσπονδία και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι συμβατό θα ειδοποιείται ο όμιλος για να στείλει νέο.
 3. Πληρωμή δελτίων :
  1. Έκδοση αθλητικού δελτίου για πρώτη φορά : 15 €
  2. Eπανέκδοση λόγω απώλειας : 10 €
  3. Aνανέωση : 5 €
  4. Έκδοση αθλητικού δελτίου από μετεγγραφή : 100 €
 4.  

  Η πληρωμή για την έκδοση δελτίου αθλητή θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ μέσω κατάθεσης στην Τράπεζα στον ακόλουθο λογαριασμό:


  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 080/48068590
  IBAN: GR04 0110 0800 0000 0804 8068 590
  ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) ETHNGRAA


 5. Ο Όμιλος πρέπει να αποστέλλει στην Ομοσπονδία την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό γεννήσεως, επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας κλπ, βλέπε Κανονισμό Εγγραφών-Μετεγγραφών ΕΙΟ), την ψηφιακή φωτογραφία καθώς και αντίγραφο της πληρωμής για κάθε αθλητή.
Παρακαλούμε για διευκόλυνση όλων να καταθέσετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου στην γραμματεία του Ν.Ο.Σάμου.