Ιστιοπλοΐκά σκάφη ιδιωτών που ανήκουν στο Ν. Ο. Σάμου

Ηλέκτρα (Ilektra)

  Πιστοποιητικό ORC 2014

Είδος

ORC Club

Αριθμός πανιών

GRE-1381

Τύπος

FIRST 29

Έκδοση

2/7/2014

Κλάση

C

GPH (General Purpose Handicap)

792,41

Μήκος

8,675

Πλάτος

3,01

Ίσαλος

7,383

Βύθισμα

1,619

Εκτόπισμα

3.180

Dynamic Allowance

0,42%

Βρεχόμενη Επιφάνεια 18,2

Εμβαδό Μεγίστης

17,3

Εμβαδό Φλόκου

23,5

Εμβαδό Μπαλονιού

47

Εμβαδό Όρτσα

40,8

Εμβαδό Πρίμα

64,3

Εμβαδό Όρτσα/Εκτόπισμα

12,8

Εμβαδό Όρτσα/Βρεχ. Επιφάνεια

5,7

Εμβαδό Ορτσ

2,3