Ιστιοπλοΐκά σκάφη ιδιωτών που ανήκουν στο Ν. Ο. Σάμου

Ίμβρος ΙΙ (Imvros II)

  Πιστοποιητικό ORC 2014

Είδος

ORC Club

Αριθμός πανιών

GRE-1698

Τύπος

SAPHIR

Έκδοση

2/7/2014

Κλάση

C

GPH (General Purpose Handicap)

778,3

Μήκος

9,2

Πλάτος

2,42

Ίσαλος

7,314

Βύθισμα

1,27

Εκτόπισμα

3.963

Dynamic Allowance

0,70%

Βρεχόμενη Επιφάνεια 19,3

Εμβαδό Μεγίστης

20,2

Εμβαδό Φλόκου

22,1

Εμβαδό Μπαλονιού

50,3

Εμβαδό Όρτσα

42,3

Εμβαδό Πρίμα

70,5

Εμβαδό Όρτσα/Εκτόπισμα

10,7

Εμβαδό Όρτσα/Βρεχ. Επιφάνεια

4,9

Εμβαδό Ορτσ

1,8