Ιστιοπλοΐκά σκάφη ιδιωτών που ανήκουν στο Ν. Ο. Σάμου

Μιλού (Milou)

  Πιστοποιητικό ORC 2014

Είδος

ORC Club

Αριθμός πανιών

GRE-1603

Τύπος

CONWAY 36 SLOOP

Έκδοση

9/7/2014

Κλάση

C

GPH (General Purpose Handicap)

789,1

Μήκος

10,86

Πλάτος

3,77

Ίσαλος

9,205

Βύθισμα

1,536

Εκτόπισμα

7.316

Dynamic Allowance

0,65%

Βρεχόμενη Επιφάνεια 29,1

Εμβαδό Μεγίστης

28,4

Εμβαδό Φλόκου

40,6

Εμβαδό Μπαλονιού

0

Εμβαδό Όρτσα

69

Εμβαδό Πρίμα

69

Εμβαδό Όρτσα/Εκτόπισμα

9,4

Εμβαδό Όρτσα/Βρεχ. Επιφάνεια

4

Εμβαδό Ορτσ

1,3