Ιστιοπλοΐκά σκάφη ιδιοκτησίας Ν. Ο. Σάμου

Ωκυρρόη (Okyrroi)

  Πιστοποιητικό ORC 2014

Είδος

ORC Club

Αριθμός πανιών

GRE-4950

Τύπος

M & W 48

Έκδοση

13/8/2014

Κλάση

C

GPH (General Purpose Handicap)

652,3

Μήκος

14,73

Πλάτος

3,9

Ίσαλος

12,119

Βύθισμα

2,228

Εκτόπισμα

14341

Dynamic Allowance

0,45%

Βρεχόμενη Επιφάνεια 43,2

Εμβαδό Μεγίστης

43,6

Εμβαδό Φλόκου

81,9

Εμβαδό Μπαλονιού

0

Εμβαδό Όρτσα

125,5

Εμβαδό Πρίμα

125,5

Εμβαδό Όρτσα/Εκτόπισμα

8,8

Εμβαδό Όρτσα/Βρεχ. Επιφάνεια

3

Εμβαδό Ορτσ

0,8