Ιστιοπλοΐκά σκάφη ιδιοκτησίας Ν. Ο. Σάμου

Σαμία (Samia)

  Πιστοποιητικό ORC 2014

Είδος

ORC Club

Αριθμός πανιών

GRE-99

Τύπος

DUFOUR 3800

Έκδοση

13/8/2014

Κλάση

C

GPH (General Purpose Handicap)

764,6

Μήκος

9,19

Πλάτος

3,16

Ίσαλος

7,768

Βύθισμα

1,776

Εκτόπισμα

4785

Dynamic Allowance

0,66%

Βρεχόμενη Επιφάνεια 21,4

Εμβαδό Μεγίστης

18,9

Εμβαδό Φλόκου

29,3

Εμβαδό Μπαλονιού

62,5

Εμβαδό Όρτσα

48,2

Εμβαδό Πρίμα

81,4

Εμβαδό Όρτσα/Εκτόπισμα

10,1

Εμβαδό Όρτσα/Βρεχ. Επιφάνεια

4,5

Εμβαδό Ορτσ

1,6