Αίτηση εγγραφής Ναυταθλητή

Αίτησείς εγγραφής/ανανέωσης θα βρείτε :

 1. Αίτηση εγγραφής/ανανέωσης αθλητή τριγώνου -> Αρχείο Word - Αρχείο PDF
 2. Αίτηση εγγραφής/ανανέωσης αθλητή ανοικτής Θάλασσας -> Αρχείο Word - Αρχείο PDF

Η αίτηση ανανέωσης πρέπει να συμπληρωθεί από το σωματείο του αθλητή/τριας με τον υπάρχοντα αριθμό μητρώου και έγκυρη ιατρική γνωμάτευση (ΔΕΝ χρειάζεται πιστοποιητικό γεννήσεως ή αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας).

Η αίτηση εγγραφής πρέπει να συμπληρωθεί από το σωματείο του αθλητή/τριας με τον υπάρχοντα αριθμό μητρώου και έγκυρη ιατρική γνωμάτευση χρειάζεται δε πιστοποιητικό γεννήσεως ή αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Προσοχή: επειδή τα δελτία θα έχουν και λατινικούς χαρακτήρες από τη μία πλευρά τους, παρακαλούμε να συμπληρώσετε όπου απαιτείται και τα σχετικά πεδία.

 

  1. Πληρωμή δελτίων :
   1. Έκδοση αθλητικού δελτίου για πρώτη φορά : 15 €
   2. Eπανέκδοση λόγω απώλειας : 10 €
   3. Aνανέωση : 10 €
   4. Έκδοση αθλητικού δελτίου από μετεγγραφή : 100 €

 


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 080/48068590
IBAN: GR04 0110 0800 0000 0804 8068 590
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) ETHNGRAA