Ιστιοπλοΐκά σκάφη ιδιοκτησίας Ν. Ο. Σάμου

Κουζινή (Kouzini)

  Πιστοποιητικό ORC 2014

Είδος

ORC Club

Αριθμός πανιών

GRE-1704

Τύπος

ATLANTIC 31

Έκδοση

13/8/2014

Κλάση

C

GPH (General Purpose Handicap)

797,7

Μήκος

9,34

Πλάτος

3,41

Ίσαλος

7,783

Βύθισμα

1,53

Εκτόπισμα

3.300

Dynamic Allowance

0,35%

Βρεχόμενη Επιφάνεια 19,4

Εμβαδό Μεγίστης

19,4

Εμβαδό Φλόκου

26,2

Εμβαδό Μπαλονιού

0

Εμβαδό Όρτσα

45,6

Εμβαδό Πρίμα

45,6

Εμβαδό Όρτσα/Εκτόπισμα

13,8

Εμβαδό Όρτσα/Βρεχ. Επιφάνεια

5,9

Εμβαδό Ορτσ

2,4