Ανέλκυση των Σκαφών για την ετήσια συντήρηση

     

 

Στις 15 Ιανουαρίου έγινε ανέλκυση των σκαφών του Ομίλου, για την ετήσια συντήρηση. Έυχαριστούμε τον Κο Άρη Σπανογιάννη για την δωρεάν διάθεση του γερανού.